0933 329 168

Home / Máy đùn nhựa

Máy đùn nhựa

Máy sản xuất giấy kháng khuẩn sử dụng làm vải khẩu trang y tế

Máy làm lớp vải kháng khuẩn làm khẩu trang y tế chống dịch bệnh hiệu quả chất lượng cao

       Chuyên cung cấp bán máy sản xuất vải kháng khuẩn khẩu trang chống bọt bắn và khử bụi chất lượng cao, máy làm vải chống khuẩn sử dụng công nghệ đùn thổi vải không dệt kháng khuẩn khẩu trang, có thể lọc khuẩn, sàn lọc không khí …

Xem chi tiết